U; Ü

Umudov M., Çıraqzadə V. Gənc nəslin kommunist tərbiyəsində məktəb ənənələrinin rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967,   №4, s. 34-40.
Back to Top