N

Nağıyev F. Müəllim-şagird münasibətlərinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,   №2, s.61-65.
Nağıyev F.Təlimdə texniki vasitələrdın istifadə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,   №4, s.65-71.
Nağıyev N. Nüfuz və ona təsir edən bəzi amillər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №11, s. 18-19.
Nağıyev R. Musiqi tədrisinin bəzi məsələləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №5, s. 31-36.
Nağıyeva V. Məktəb psixoloqunun işinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,   №4, s.58-60.
Nağıyeva Z. Təhsil və pedaqoji staj haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2006,  №5, s.109.
Naxçıvanlı A. 80 illik yubiley ərəfəsində: uğurlar və perspektiv planlar. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s.22-28.
Naqornı E. Bədən tərbiyəsi böyüməyə kömək edir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №11, s. 60-65.
Namazov N. Təhsildə keyfiyyət əsas devizimizdir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №5, s.68-71.
Namazov S. Tərs dairəvi funqsiyalar (arquslar) haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1939, №7-8, s. 79-91.
Namazova A. Adın şərəflidir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №3, s.62.
Namazova A. Uşaqların xoşbəxtliyi naminə (Müsahibə). //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №5, s. 33-37
Nazarov V. İki onlux ədədi iki onlux ədədə vurmaq. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1938, №1, s. 56-60.
Nemətov N. Fənlərarası əlaqə tədrisin keyfiyyətini yüksəldən vasitələrdən biri kimi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №1, s. 26-32.
Nəbiyev A. Həndəsə və məntiqi təfəkkür. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №6, s.53-62.
Nəbiyev Ə. İlk qız məktəblərimiz. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №3, s. 60-64.
Nəbiyev N. Coğrafi adların mənşəyi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1963, №5, s. 56-61.
Nəbiyev S. İbtidai siniflərdə biliyin qiymətləndirilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №7, s. 51-59.
Nəbiyev S. Sinif rəhbərinin işinin əsas xüsusiyyətləri və planlaşdırılması. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №3, s. 45-50.
Nəbiyev S. Şagirdlərin biliyinin qiymətləndirərkən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №9. s. 23-28.
Nəbiyeva Ş. Tədris prosesində şagird intellektinə təsir etmək imkanları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №5, s.94-98. 
Nəcəfov  N. Görkəmli pedaqoqun biblioqrafiyası  nəşr olunmuşdur. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №6, s.107-110.
Nəcəfov  N., Məmmədova   E. Əjdər Ağayev və “Azərbaycan məktəbi”. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №5, s.80-88.
Nəcəfov A. Təlim-tərbiyənin vəhdəti təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1965, №8, s. 56-61.
Nəcəfov M. Dərsdə signal sistemlərinin birgə fəaliyyəti haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №6, s. 58-62.
Nəcəfov M. İdrak prosesinin mahiyyəti və reflektor təbiəti // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №2, s. 31-38 
Nəcəfov M. Məktəblinin temperamenti və onun tərbiyə olunması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №8, s. 42-47.
Nəcəfov M. Məntiqi idrak prosesinin formaları və onların dialektik əlaqəsi haqqında Lenin təliminə.
Nəcəfov M. Sözlə əyaniliyin qarşılıqlı əlaqəsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1963, №1, s. 69-75.
Nəcəfov M. Təfəkkür prosesinin abstraktlaşdırıcı fəaliyyətinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №1, s. 45-50.
Nəcəfov M. Təfəkkürün yaradıcı fəaliyyəti və kibernetika. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №11, s.   53-57.
Nəcəfov M. Təlim materialının uzun müddət yadda saxlanmasının psixoloji şərtləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №6, s. 51-55.
Nəcəfov M. V.İ.Lenin idrak prosesinin elmi nəaliyyəti haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №4, s.12-16.
Nəcəfov M., Müsəddiq M. “Azərbaycan kitabı”. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №5, s. 79-85.
Nəcəfov N. "Xalq müəllimi" jurnalı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,   №1, s.86-94.
Nəcəfov N. Axşam məktəbinə partiya qayğısı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №5, s.52-56.
Nəcəfov N. Dərsliklərimiz yeniləşir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №6, s.15-20.
Nəcəfov N. Dərsliklərimizə dövlət qayğısı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,   №3, s.87-93.
Nəcəfov N. Etibarlı kadr ehtiyatı yaradılmalıdır. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №11, s.27-31.
Nəcəfov N. Gənc mütəxəssislərdən səmərəli istifadə edilməlidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,  №3, s. 33-39.
Nəcəfov N. Görkəmli ədəbiyyatşünas,  folklorşünas və mifoloq-alim. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №6, s.94-102.
Nəcəfov N. Qısa ömür yolunun mənalı səhifələri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,   №4, s. 87-94.
Nəcəfov N. Maarif fədailərindən biri - tanınmış təhsil işçisi Əfsun Əfəndiyev haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2015,  №1, s. 109-112.
Nəcəfov N. Pedaqoji kadrların elmi – nəzəri səviyyəsini yüksəldək. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №10, s. 48-52.
Nəcəfov N. Pedaqoji kadrların hazırlanması və onlarla aparılan işin təkmilləşdirilməsinə dair. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1954,  №5, s. 41-48.
Nəcəfov N. Salman Mumtazın maarifçilik fəaliyyəti və baxışları. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №11, s. 58-68.
Nəcəfov N. Tatar  şairi Musa Cəlilin həyat yolu və  onun “Moabid dəftəri”. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №4, s.  91-98.
Nəcəfov N. Təhsilin humanistləşdirilməsi və humanitarlaşdırılması barədə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №2, s.38-48.
Nəcəfov N. Təhsilin məzmunu yeniləşir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №6, s.20-24.
Nəcəfov N. Zirvəyə gedən yol. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №3, s. 87-107.
Nəcəfov N., Nəsrəddinov N. "Müəllimə kömək" jurnalı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №3, s.108.
Nəcəfov N., Nəsrəddinov N. "Yeni məktəb" məcmuəsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s.107.
Nəcəfov N.Yeni 2003-2004 -cü dərs ilində istifadə edilən dərsliklər haqqında. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №4, s.12-19.
Nəcəfov N.Yeni tədris planları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №4, s. 100-111.
Nəcəfov T. Şagirdlərin ictimai – faydalı və məhsuldar əməyə hazırlanması. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №1, s.22-26.
Nəcəfova S. Bir gecənin ağrısı. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1994,  №1, s.42-46.
Nəcəfova S. İşıqlı ömürlər salnaməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №11, s.62.
Nəsibov Ə. Bir ömür nədir ki. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1990,  №1, s.58-60.
Nəsibov M. Qurultayın fikir palitraları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №7, s.11-17.
Nəsir A. Qriqoryan  R. V.İ.Lenin gənc nəslin kommunist tərbiyəsi və təhsili haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950,   №1, s. 7-18.
Nəsirov B.  Görkəmli maarifçi – pedaqoq. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №2, s.51-55.
Nəsirov V. Kəndli gənclərin əmək fəallığının yüksəldilməsinin mühüm amili. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №8, s.53-57.
Nəsirov V., Abbasov Ə. Elmi – texniki tərəqqi ictimai inkişafın güclü sürətləndiricisidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №12, s. 39-46.
Nəsrəddinov N. Bir məktəbin tarixinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №1, s.104-109.
Nəsrəddinov N. Onların arzuları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,  №4, s.100-104.
Nəzərov M. Şagirdlərdə iqtisadi anlayışların formalaşdırılması təcrübəsindən. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1990,  №2, s.38-41.
Nəzirov K. Ədəbiyyat dərsliklərinin orfoqrafiyası. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1966, №2, s. 72-77.
Niftiyeva Ə. Şagirdlərin idrak fəallığının və məntiqi təfəkkürünün inkişaf etdirilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №3, s.78-82.
Niftiyeva S. İnnovasiyalar  və kreativ   düşüncənin formalaşdırılması. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №4, s.57-60.
Nikonçik O. Yetişlənlik ərəfəsində. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1963, №6, s. 65-70.
Novikov İ. Əmək və böyüyən nəslin mənəvi tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №4, s. 51-68.
Novikova L. Şəxsiyyətin kollektivdə tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1967, №6, s. 13-30.
Novruzqızı S. Yeganə arzum doğma kəndimə qayıtmaqdır. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №1, s.93-96.
Novruzlu İ. Xarakterlərdə milli-mənəvi dəyərlər və onun tədqiqinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №4, s. 55-58.
Novruzlu İ. Milli-mənəvi dəyərlərin  şagird şəxsiyyətinin  formalaşmasına təsiri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №3, s.59-66.
Novruzlu İ., Əkbərian F. Yeniyetmələrin davranışlarında bəzi psixoloji məqamlar. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №6, s.71-77.
Novruzlu İ., Şirməhəmmədzadə M. İdman yarışlarında tamaşıçıların psixoloji durumuna dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s.89-94.
Novruzov H. Məktəb ateistlər yetişdirir. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №6, s.6-11.
Novruzov H. Sinifdənxaric tədbirlər vasitəsilə ateizm tərbiyəsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №9, s. 46-52.
Novruzov H. Şagirdlərdə ateist baxış və əqidə tərbiyəsinin bəzi məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №4, s. 27-33.
Novruzov H. Şagirdlərin ateizm tərbiyəsinin bəzi məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1965, №5, s. 34-41.
Novruzov H. V.İ.Lenin elmi-ateizm tərbiyəsinin nəzəri əsasları haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №2, s. 9-15.
Novruzov H., Axundov S.  Hər bir şagirdi elmi ateizm ruhunda tərbiyə etməli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1972, №1, s. 25-31.
Novruzov İ. Xalq maarifinə xidmətin qiymətli səhifələri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №10, s. 61-67.
Novruzov K. Əmək tərbiyəsinə qayğı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №11, s.56-61.
Novruzov K. Qarşılıqlı əlaqə şəraitində. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №10, s.43-47.
Novruzov Q. Təhsilimiz yeni mərhələdə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №5, s.21-27.
Novruzov Q., Abbasov Ə. Ənənəvi təhsildən “düşüncə və təfəkkür məktəbi”nə doğru. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №3, s. 9-19.
Novruzov M. “Pedaqoji düşüncələr” haqqında qeydlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №4, s. 73-79.
Novruzov R. İnspektor və məktəb. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №5, s. 56-58.
Novruzova C. Təhsilin  keyfiyyətini yüksəldirik. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2002,  №1, s.32-36.
Novruzova C. Uğurlarımız bizi arxayınlaşdırmır. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №1, s.101.
Novruzova P. Unudulmaz müəllim. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №11, s.51-53.
Nuriyev H. Ədəbiyyat dərslərində şagirdlərə vətənpərvərlik hissini necə tərbiyə edirəm. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1955,  №11, s. 58-62.
Nuriyeva M. Asudə vaxtın sosial inkişaf şəraiti kimi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №5, s. 88-93.
Nuriyeva M. Müasir pedaqoji prosesin  bəzi  aspektləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №5, s. 71-76.
Nuriyeva M. Pedaqoji mühitin təsiredici imkanları. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2008,   №5, s.55-62.
Nuriyeva M. Şagird və valideynlərlə pedaqoji işin aspektləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №5, s.48-53.
Nuriyeva M. Valideynlərlə aparılan pedaqoji işdə məktəb psixoloqunun rolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s.83-89.
Nuriyeva M. Yeniləşən cəmiyyətdə müəllim peşəsinə verilən tələblər və müasir pedaqoqun portret  cizgiləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №4, s.63-73.
Nurməmmədova M. Təhsildə keyfiyyətin idarəolunması  məsələləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №5, s.50-56.
Nuruşov A., Əlişov K. Riyaziyyatdan tədris materialının xüsusiyyətlərinə dair. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1977,  №1, s.24-27.
Nuruşov A., Əliyev Ə. “İnformatika və hesablama texnikasının əsasları” fənninin tədrisinə rəhbərlik və nəzarət. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №2, s. 50-55.
Nusenbaum A., Koqan S. ABŞ-da ümumi və ixtisas təhsili. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №3, s. 67-76.
Back to Top