L

Laquşkina M. Xarici dil dərslərində söz işlətmənin öyrədilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №7, s. 13-16.
Lalabekov A.  Qanunu hər bir adam bilməlidir.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №1, s. 59-66.
Lalabekov A. Böyük pedaqoq və müəllimlər müəllimi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №4, s. 8-19.
Landesman P., Soqomonov Y.  A.S.Makarenkonun pedaqoji irsində etika məsələləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1960,  №8, s. 26-38.
Larina S.  Uşaq kinoteatrı mühüm işlər görür. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №5, s. 49-55.
Levitov N. ABŞ müəllimləri böhran zərbələri altında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1938, №5-6, s. 98.
Levşin V. Sağlam olmaq məharəti. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1972, №1, s. 66-72.
Leyman. Kollektivli uşaq bostanı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 8-9, s. 28-33.
Lətifova L. Motivasiyanın zəruriliyi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2015,  №1, s. 60-64.
Loginov.  Düzgün təşkil olunmuş və maraqlı dərs haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1934, № 7, s. 19-21.
Lokk C. Tərbiyə haqqında fikirlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №11, s. 61-69.
Lordkipanidze D., Qaralov Z. Böyük insan, görkəmli alim. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №11, s. 57-61.
Lubarski V. M.V.Lomonosov bir kimyaçı kimi ( 8 noyabr 1711 – 4 aprel 1765). // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1938, №4, s. 59-69.
Lukyanets A. “Poçatkov şkola” jurnalının səhifələrində. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №12, s. 47-49.
Back to Top