J

Jirkov Z. Botanika dərslərində tərbiyə işləri.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1940, №6, s. 45-54.
Back to Top