G

Gerşunski B.,  Travin V. Gənclərin ümumi peşə təhsilinə keçilməsi elmi – texniki tərəqqinin tələbidir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №1, s. 48-56.
Gəncəli S. N.K.Krupskayanın Azərbaycan qadınları ilə görüşləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №3, s. 52-56.
Gəncəli S. Vətənin igid oğulları ilə bir cərgədə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1985,  №3, s.53-57.
Gəncimalıyeva N. Tədris prosesində vətən sevgisini aşılayıram. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2001,  №2, s. 47-51.
Gərayev  Ə .   Şagird biliyinin  diaqnostik qiymətləndirilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,  №4, s.43-47.  
Gorazayev. Cavan qəntli məktəbi aktivləri necə hazırlayır.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 8-9,  s. 60-65.
Gözəlova S., İmanova S. Azərbaycan dilinin tədrisində bəzi məqamlar.  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2014,  №2, s.72-78.
Grozdeyev. Pedaqoji texnikumlarda.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, № 1-2,  s. 13-19.
Güləhmədov V.  Gənc miçurincilər.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950, №1,   s. 85-90.
Gülüzadə Ə. Yaradıcı əməyin gözəl nəticələri.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №3,  s. 52-58.
Gündüzlü Nağı. Məktəbin idarə edilməsi məsələləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2016,   №1, s. 47-51.
Günəşli N. “Orta məktəbdə Azərbaycan dili tədrisinin metodikası” haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1956, №10,  s. 72-78.
Günəşli N. Bilik, mərifət, dostluq çeşməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №4, s. 63-68. 
Günəşli N. Dərsdən sonra.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №10,   s. 63-69.
Günəşli N. Dərsin effektliliyini artırmaq təcrübəsindən.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №11,  s. 41-46.
Günəşli N. Dərsin yekunlaşdırılması haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №2,  s. 12-16.
Günəşli N. Dərslərdən bəzi qeydlər.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №12,   s. 49-57.
Günəşli N. Dostluq və məhəbbət ocağında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №8,  s. 12-18.
Günəşli N. Günüuzadılmış ibtidai məktəbdə.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №4,   s. 54-59.
Günəşli N. X siniflərdə ədəbiyyatdan aparılan yazılı imtahanların nəticəsi və təhlili. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950, №5, s. 66-74.
Günəşli N. Qabaqcıl təcrübə məktəbində. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №8, s. 65-74.
Günəşli N. Qəribə pedaqoji əhvalatlar. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №2, s. 75-76.
Günəşli N. Qəribə pedaqoji əhvalatlar. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №5, s. 75-77.
Günəşli N. Qəribə pedaqoji əhvalatlar. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №4, s. 77-79.
Günəşli N. Qəribə pedaqoji əhvatlatlar. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №6, s. 75-77.
Günəşli N. Pedaqoji miniatürlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №7, s. 74-76.
Günəşli N. Pedaqoji miniatürlər. Dedilər – dedi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №8, s. 66-69.
Günəşli N. Sinif jurnalı. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №10, s. 65-69.
Günəşli N. Şagird kollektivinin tərbiyə edilməsində sinif rəhbərinin iş təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1972, №6, s. 59-64.
Günəşli N. Şagirdlərin oxu mədəniyyətini yüksəldək. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1969, №4, s. 40-47.
Günəşli N. Televiziyadan təlim-tərbiyədə istifadə edilməsi haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1965, №9, s. 34-40.
Günəşli N. Təlim və tərbiyə işində texniki vasitələrdən istifadə edilməsi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1972, №1.
Günəşli N. Təlim və tərbiyə keyfiyyətinin yüksəldilməsi uğrunda mübarizə təcrübəsindən. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №2, s. 20-26.
Günəşli N. Təlimdə əyanilik. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1971, №6, s. 42-49.
Günəşli N. Təlimi şagirdlərin həyat təcrübəsi və müşahidələri ilə əlaqələndirdikdə. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1967, №6, s. 55-61.
Günəşli N. Uşaqların tərbiyə və inkişafında qüdrətli vasitə. 50-56.
Günəşli N. Yeni quruluşun yetişdirdiyi onminlərdən biri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1970, №2, s. 30-35.
Günəşli N., Səmədov Z. Orta məktəbdə S. Rüstəmin həyat və yaradıcılığının necə öyrətməli. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950,  №4, s. 93-100.
Gürcüyan L. Möhkəm bünövrə uğrunda. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №2, s. 68-73.
Back to Top