E

Eminli R. Qiymətli tədqiqat əsəri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №6, s.82-86.
Eminli T. Müəllim fəaliyyətinin diaqnostikası. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №2, s.79-83.
Eminli T. Pedaqoji diaqnostika şagirdlərin  hərtərəfli öyrənilməsi vasitəsi kimi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,   №1, s.38-41.
Eminov A.  Şanlı yubiley   (müsahibə). //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №2, s.53-63.
Eminov A. Axşam məktəbləri şagirdlərində təlim motivləri. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1971, №6,  s. 53-58. 
Eminov A. Bir sualın cavabı.  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2003,  №2, s.76-82.
Eminov A. Dərs haqqında həqiqətlər. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2009,  №1, s.81-86.
Eminov A. Əvvəl fəaliyyət, sonra nəzəriyyə. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №8, s.37-41.
Eminov A. Məktəbdən başlanan yol. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №8, s.54-59.
Eminov A. Müəllim-şagird münasibətlərində şagirdin subyektlik statusu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2000,  №6, s.18-24.
Eminov A. Riyaziyyat təqvimi (üçüncü qrupda).  // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1929, № 2-3.
Eminov A. Şagird fantaziyasının təbiəti. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1981,   №8,   s.19-24.
Eminov A. Şagirdlərin təlimə şüurlu münasibətinin mühüm bir amili haqqında.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №5,  s. 9- 15.
Eminov A. Təlimə şüurlu münasibət yaratmaqda fərdi tapşırıqların rolu haqqında.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1970, №11. s.23. 
Eminov A. Yorulmaz tədqiqatçı və müəllim. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,   №7, s.60.
Eminov T. Aliyə müəllimə kimi.  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1978,  №2, s.26-29. 
Erevanski M. Qədim Qreçiya tarixi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1940, №6,  s. 58.
Erivanski M. Qədim Qreçiya tarixi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1940, №7-8, s. 111-127.
Eyvazova V. Ənənələr davam  edir. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №4, s.106-109.
Back to Top