D

A-B-C;Ç-D-E-Ə-F-G-H-İ;-J-K-L-M-N-O;Ö-P-Q-R-S;Ş-T-U;Ü-V-X-Y-ZDadaşov S. Respublika mahnı bayramına mütəşəkkil hazırlaşmalı.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1969, №6,  s. 75-79.
Dadaşov T. Türkiyədə maarif. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1966, №11, s. 75-77.
Dadaşov Y. Hüseyn Qayıbovun pedaqiji fəaliyyəti. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №7, s.55-59.
Dadaşova M. Müəllim sözü və musiqi dilinin xüsusiyyətləri. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2005,  №6, s.43-47.
Dadaşova T. Şagirdlərdə idrak fəallığının inkişaf etdirilməsi. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1989,  №4, s. 45-49.
Dadaşova T. Şagirdlərdə təlimə maraq tərbiyəsi haqqında bəzi mülahizələr. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1987,  №5, s.7-12.
Dadaşova T., Allahverdiyev S. Tərbiyə işində uşaq kollektivinin rolu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №4, s. 19-24.
Dadayan A. Təşkilatçılıq bacarığının tərbiyə edilməsi təcrübəsindən.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №10. 
Dalin P. Mexanikadan “Vahidlər sisteması” fəslinin keçilməsinə dair metodik göstərişlər. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1941, №2-3,  s. 92. 
Dayri N. Təlimdə problemlilik haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1973, №7,  s. 38-49.
Dəmirçiyeva G. Ənənələr yaşayır.  //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 2017, №2, s .53-56.                         
Dəmirçizadə Ə. 4-cü sinif “Türk dili” kitabına və yeni türk dili proqramına aid metodik məktub.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1935,   № 8-9,  s. 20-26.
Dəmirçizadə Ə. Azərbaycan dilinin tarixi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1944, №2-3,  s. 23-27.
Dəmirçizadə Ə. Birinci Azərbaycan dilçisi (A. Bakıxanovun anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə).  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1944, №2-3, s. 9-13. 
Dəmirçizadə Ə. Dilin qrammatik quruluşu haqqında Stalin təlimi. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950, №6, s. 83-96.
Dəmirçizadə Ə. Məktəb sərfinin elmi əsasları haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1946, №2-3, s. 43-47.
Dəmirçizadə Ə. Müasir Azərbaycan dilindəki sadə cümlələr.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1950, №1,  s. 54-71.
Dəmirçizadə Ə. Pis dərslik haqqında. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1938, №1, s. 96.
Dəmirçizadə Ə. Sərf kitabı.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1945, №4,   s. 59-66.
Dəmirçizadə Ə. -ub, - ıb keçmiş zaman forması haqqında.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1938, №2-3,  s. 46-50.
Dəmirçizadə Ə. Yazının əmələ gəlməsi və inkişafı.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1940, №7-8,  s. 97-111.
Dərgahova Z. Hər bir müəllimin şərəfli borcu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1964, №1,  s. 56-60.
Dərziyeva R. “Şagirdlər üçün qeydlər” üzərində müəllimin işi.  // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1964, №7,  s. 50-57. 
Dərziyeva R. İbtidai siniflərdə intizam tərbiyəsində uşaq kollektivinin rolu. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1968, №2, s. 22-30. 
Dilmani. Qutlə məktəblərinin aqronomlaşması. // Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1930, № 3, s. 16-19.
Dımşits P., Qarpinsqaya N., Zapina S. Uşaq baqçasında kitab ilə iş. // Azərbaycan məktəbi jurnalı,  1938, №5-6, s. 93-97.
Dostuyev M. Müəllim nüfuzu. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1988,  №2, s. 24-27.
Dovator R.  M.V.Lomonosovun maarifçilik ideyaları və fəaliyyəti. //Azərbaycan məktəbi jurnalı, 1986,  №8, s.58-64.
Duxovnıy M. Politexniki təhsil – kommunist təhsilinin tərkib hissəsidir.   // Azərbaycan məktəbi jurnalı,   1935, № 8-9,  s. 92-102.
Back to Top